Samarbete mellan olika yrkesgrupper är mycket viktigt för mig och för att få bästa resultat för patienten!

Jag jobbar ofta ihop med fysioterapeuter/sjukgymnaster. Samarbetet med ABC Rehab har jag haft i många år och nu ännu lättare när vi ligger vägg i vägg på Sallerupsvägen. Jag jobbar i Smärtteamet med de som behöver större rehabilitering genom Region Skåne. På min praktik på Sallerupsvägen 5 i Malmö vid Värnhem, jobbar:
Elisabeth Ribnell - Leg. kiropraktorLeg. kiropraktor

Elisabeth Ribnell

Legitimerad kiropraktor

Kenth Johansson - MassageterapeutMassageterapeut

Kenth Johansson

Massageterapeut

Dessutom har vi även Smärtteamet här

Vi är ett unikt Smärtteam bestående av leg läkare (Gun-britt Lööf), leg kiropraktor (Elisabeth Ribnell), leg psykolog (Teresa Tönisberg), leg fysioterapeut (Eva Jacobsson) och kurator (Charlotte Dahlström, tillika verksamhetsledare).

Vår grundfilosofi är att varje patient ska bemötas individuellt. Under den tiden som behandlingen pågår kommer patienten att ha individuella besök hos de behandlare som är knutna till smärtteamet, kopplat med föreläsningar i ämnen som smärta, stress, rörelse och kiropraktik.

Vi ser det som mycket viktigt att teamets medlemmar har ett likvärdigt synsätt när det gäller bemötande och behandling. Patienterna behandlas utifrån ett helhetsperspektiv och behandlingen är inriktad på både fysisk och psykisk rehabilitering. Målsättningen är att patienten vid behandlingstidens slut ska ha kunskaper och verktyg som kan förbättra hans/hennes förmågan att hantera smärta, stress och andra upplevda påfrestningar i vardagen. Målet är också att öka arbetsförmågan om den är nedsatt.

Smärtteamets medlemmar träffas regelbundet för att följa upp och stämma av patienternas olika behandlingsplaner och vid behov justera dessa. Antalet besök hos respektive behandlare anpassas efter patientens behov.

Läs mer om Smärtteamet på dess egna hemsida www.smartteamet.se

Copyright 2017 Ribnell Kiropraktik AB | Alla rättigheter reserverade